Etter at du har fått tilgang så kan du gå inn på grupper nede i menyfeltet. Trykk på «opprett ny gruppe» og lag gruppenavn, velg hovedidrett(er) og trykk på opprett gruppe.


Se video: