fbpx

Fotball

Fotball

CoachYou mener fremgang og utvikling for den enkelte utøver er en viktig del av idrettsgleden. Alle skal føle mestring og utvikling, uavhengig av ferdighetsnivå og ambisjoner. CoachYou oppmuntrer spesielt til treningsfilosofien om flest mulig ballberøringer og kamplik intensitet i treningsarbeidet.

Med CoachYou vil både trenere og utøvere enkelt finne øvelsene de behøver til organisert og uorganisert trening. CoachYou mener det er viktig å legge til rette for individuell utvikling. NFF (Norges Fotballforbund) sine prinsipp i barnefotballen er retningsgivende for utviklingen i appen. Alle barn som har lyst til å spille fotball skal alltid være velkomne utifra egne behov og forutsetninger.

Barnefotball 6-9 år

CoachYou har gjennom sin øvelsesbank mange forslag til aktiviteter til både trenere og utøvere i barnefotballen. I barnefotballen mener CoachYou det er viktig å fokusere på grunnleggende ferdighetsøvinger i små grupper, på små baner med mange involveringer, 1 mot 1 til 3 mot 3 og for den eldste barnegruppen går en også inn i spill 5 mot 5. Vi oppmuntrer til at barn skal få anledning til å drible, spille pasninger og ikke minst score mål. Husk at en øvelse kan være både morsom og utviklende på en gang.

En øvelse i barnefotballen kan gjerne ha med et konkurransemoment, men hovedfokuset er å ha det gøy med fotball i trygge omgivelser. Selv i denne aldersgruppa er det lov å stille krav til markering og gjenvinning av ball, samt hurtige forflytninger uten ball. Gå ned på banestørrelse når det er fokus på forsvarsspill, og opp på størrelse når det er fokus på angrepsspill. Når banen er mindre er bedre forhold for at forsvarsspiller lykkes, dersom en har større bane vil en gi fordel til angrepsspiller. Del gjerne opp gruppa i deler av økta, og sett sammen spillere med likt ferdighetsnivå for å unngå ujevn fordeling av balltouch og utvikling. Barna søker seg først og fremst til fotballen for å være sammen med venner. I tillegg til å trene mye er et godt sosialt miljø en forutsetning for at barnet skal kunne utvikle gode ferdigheter som fotballspiller.

10-12 år

I øvelsesbanken for 10-12 år har CoachYou utarbeidet øvelser som i tillegg til ovennevnte punkter, skal stimulere til mer verbal og fysisk tilstedeværelse på banen. CoachYou har gjennom sin øvelsesbank for denne aldersgruppen lagt inn øvelser som stimulerer til mer spillbarhet, komme seg ut av pasningsskygge, inn i ledige rom og invitere til pasning. I denne alderen er det også rom for å fokusere mer på høyere intensitet og raske valg. I tillegg skal en og utvikle dribleferdighetene, beherske hurtige, korte touch og kunne ha høyere frekvens ved føring av ball.


Bruk øvelser som tar for seg spillsituasjoner og ta med fokus på momentene fra øvelser inn i spillsekvenser. Spiss fokuset mot ett til to moment under spill. I 10-årsalderen er det videreutvikling av enkeltferdigheter (korte, hurtige touch, frekvens ved føring og dribling med ball). CoachYou er opptatt av at det må legges til rette for alle som ønsker å trene mer. CoachYou har gjennom sin øvelsesbank lagd vekt på å tilby et stor utvalg av øvelser for alle ivrige som vil trene utover de organiserte treningene aleine, eller i lag med venner. Dette finner en under fanen for egentrening i appen vår.

13-19 år

For aldersgruppen 13-19 år er CoachYou sin øvelsesbank utformet med tanke på at utøverne skal klargjøres til voksenfotballen. CoachYou støtter NFF sitt utgangspunkt om at selv om det etterhvert blir stilt strengere krav i treningshverdagen, må man ikke glemme at det skal være gøy å spille fotball. Vi mener at treninger med mye ballkontakt, repetering på basisferdigheter, samt å trene på svakheter og styrker er viktig for utviklingen. I tillegg kreves det at det brukes mer av treningen på å øve på ferdigheter under betingelser som er like på de under kamp. Selv om en i denne gruppen finner store forskjeller i fysisk utvikling, blir fokuset på styrke, spenst, hurtighet og utholdenhet prioritert høyere. I tillegg til individuelle ferdigheter og god fysikk er det i denne aldersgruppen nødvendig at spillerne blir mer fokusert på overblikk og spilleforståelse som gjør en i stand til å gjøre fornuftige valg. Det blir også stilt krav til bevegelser uten ball for å skape rom for seg selv eller medspiller. Samhandling blir altså viktigere, men CoachYou mener det også er fornuftig å lytte til de som mener at vi i norsk fotball ser altfor lite av spillere som skaper ubalanse ved å drible en motstander.

Andre idretter